Hjem

Træningstider:

Riffel:

• Børn/Jun: Torsdag kl. 18:30 - 19:30

• Voksne: Mandag og torsdag kl. 18:30 - 20:30


Pistol:

• Voksne (sommer): Mandag og torsdag kl. 18:30 - 20:30

• Voksne (vinter): Mandag kl. 18:30 - 20:30, torsdag kl. 19:30 - 20:30


Nye skytter:

• Er velkommen til at prøve at skyde, første gang er gratis ;o)


Ældreskydning mandag i ulige uger i vintersæsonen (fra 9. okt. 23).

Det sker:


Maj 2024

  • 16. maj.: Klubaften kl. 1930. Foto.


Juni 2024


Diverse:

Holder den? - Vingsted - Resultatguide - Skyttebog - Amtfoto -

Luftfoto - Høttefoto - Klubmest.foto - Julesang - Insektmark -


Eksterne links om skydning:

DGI Sønderjylland Skydning. Jyllandsstævnet. Min idræt.

DGI Skydning, SKV, Facebook og Skoleskydning. SKV6.

Skydebaneforeningen Danmark og Skyttebutikken.

Vojens Skytteforening...

... et sted hvor du, din familie, skoleklasser, foreninger eller firmaer finder nye udfordringer og gode oplevelser.

Vojens Skytteforening - Billundvej 1 - 6500 Vojens - vojens.skytteforening@gmail.com

Ret til ændringer og trykfejl forbeholdes